Wydział Kultury Nauki i Dziedzictwa Narodowego

1. Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przełomy*


Wartość zadania: 26 598 315 zł
Środki pochodzące z budżetu województwa: 7 842 608 zł
Środki pochodzące z UE (RPO WZ): 17 953 137 zł
Środki własne: 802 570 zł


Opis inwestycji:


Centrum Dialogu „Przełomy" jest miejscem spotkań i dyskusji na tematy dotyczące najnowszej historii miasta, regionu, Polski i Europy. Dlaczego CDP powstało właśnie tu? Bo Szczecin jest jednym z nielicznych polskich miast, w których po wojnie doszło do przełomów, zmieniających trwale historię nie tylko tego miejsca, ale całego kraju i kontynentu. Misją CDP jest m. in. przywracanie pamięci. Trwałe miejsce w CDP zajmuje stała ekspozycja, pokazująca lata 1939 – 1990, upamiętniająca przede wszystkim wydarzenia w PRL przemilczane, wpisane w narrację „społeczeństwa oporu" przeciwko władzy ludowej. CDP ukazująca najważniejsze momenty w historii powojennego Szczecina i całego Pomorza Zachodniego, przełomy, które zmieniały różne dziedziny życia, po których nic już nie było takie samo.


Muzeum Przełomów ma dwie kondygnacje, jedną na poziomie ulicy i drugą całkowicie podziemną o łącznej powierzchni ponad 2 000 m2. W wyższej mieszczą się pomieszczenia wspomagające – kawiarnia, sklepik, hol, administracja muzeum, miejsce na warsztaty. Pod ziemią na 1000 m2 powstała właściwa przestrzeń ekspozycyjna.


Konkurs architektoniczny na projekt pawilonu wygrała firma KWK „Promes" z Katowic. Zwycięzcą postępowań przetargowych na wykonanie prac budowlanych I. i II. etapu inwestycji została firma "Skanska" z Warszawy.


W ogłoszonym przez Muzeum Narodowe w Szczecinie konkursie na opracowanie koncepcji wizualnej ekspozycji Centrum Dialogu „Przełomy" (sfinansowanym w całości ze środków Województwa Zachodniopomorskiego) zwyciężyła szczecińska pracownia Biuro Projektowo – Inżynierskie Redan Sp. z o.o., Szczecin, a w skład zespołu autorskiego weszli: Michał Czasnojć, Dawid Szewczyk, Tomasz Ryba. W zwycięskiej pracy najpełniej spośród wszystkich złożonych propozycji zaprezentowano klarowny podział przestrzennych ekspozycji. W szczególności wyróżniają ją walory plastyczne pracy, punktujące poszczególne elementy historii. Sędziowie za szczególną zaletę uznali wstęgę czasu, rozwiązanie nie tylko porządkujące chronologicznie ekspozycję, ale również stanowiące czytelny element wizualny, spajający całość wystawy i mogący w przyszłości być graficznym symbolem Centrum. Praca wyróżniała się pod kątem walorów funkcjonalnych, zwłaszcza w zakresie szybkiej ścieżki zwiedzania oraz intelektualnej interakcji pomiędzy zwiedzającym a narracją wystawy. Uporządkowana trasa zwiedzania wprowadza ład przestrzenny i umożliwia widzowi najpełniejsze skorzystanie z proponowanych rozwiązań ekspozycyjnych.


Prace związane z realizacją wystawy stałej prowadziła wyłoniona w postępowaniu przetargowym firma Trias AVI.


Budynek „Centrum Dialogu Przełomy” otrzymał wiele nagród w tym m. in. na Światowym Festiwalu Architektury 2016 w Berlinie (World Architecture Festival 2016) - I nagrodę w kategorii „Kultura” oraz tytuł World Building of the Year 2016. Budynek Muzeum Narodowego w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy jest także laureatem prestiżowej nagrody za najlepszą przestrzeń publiczną Europy – European Prize for Urban Public Space 2016. Projekt autorstwa Roberta Koniecznego został także wyróżniony w konkursie Towarzystwa Urbanistów Polskich, śląskiego oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz prestiżowym muzealnym wyróżnieniem Sybilla. Wystawa stała CDP zajęła III miejsce w plebiscycie portalu kulturaonline.pl "Najlepsze muzea interaktywne w Polsce" oraz zdobyła SYBILLĘ w XXXVII konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku w kategorii „Wystawy historyczne i archeologiczne” organizowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.2. Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie*


Wartość zadania: 70 317 556 zł

Termin realizacji: 2009 – 2015

Środki pochodzące z budżetu województwa: 29 407 400 zł

Środki pochodzące z UE: 40 910 456 zł


Opis inwestycji:


Zakres rzeczowy Przebudowy Opery obejmuje m. in.: przebudowę funkcjonalną i akustyczną sceny i orkiestronu; dobudowę kieszeni scenicznej; wymianę i rozbiórkę instalacji i urządzeń technologii teatru muzycznego (mechanika, akustyka, elektroakustyka i oświetlenie); budowę dźwigu do transportu dekoracji i urządzeń, budowę dźwigu osobowo-towarowego; przebudowę funkcjonalną i akustyczną widowni i kuluarów dla potrzeb spektakli kameralnych; przebudowę głównej klatki schodowej dla publiczności i likwidację barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych; przebudowę dróg ewakuacyjnych, zapewnienie drogi ewakuacyjnej dla publiczności z balkonu widowni; rozbudowę pomieszczeń sanitarnych dla publiczności; przebudowę funkcjonalną i akustyczną sal prób wraz z garderobami i pomieszczeniami sanitarnymi; wykonanie prac konserwatorskich; wymianę instalacji i urządzeń elektrycznych, sanitarnych, wentylacji.


Głównym celem inwestycji jest przebudowa obiektu, dzięki czemu poprawie ulegnie jakość infrastruktury związanej z działalnością kulturalną Opery. W wyniku realizacji zadania nastąpi poszerzenie spectrum działań podejmowanych przez instytucje, a co za tym idzie rozbudowa oferty kulturalnej miasta i regionu Pomorza Zachodniego. Przebudowa Opery przyczyni się do podniesienia jakości oferowanych spektakli teatralnych, operowych i baletowych oraz podniesie jakość pracy artystów. Przebudowa przyczyni się również do zwiększenia dostępu do usług kulturalnych szerszego grona osób, w tym osób niepełnosprawnych.


Konkurs na projekt wygrała firma MXL 4 Architekci.


Konkurs na wykonanie prac budowlanych wygrała firma Ineko.3. Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie*


Wartość zadania: 27 212 815 zł

Termin realizacji: 2012 – 2015

Środki pochodzące z budżetu województwa: 8 364 627 zł

Środki pochodzące z UE (RPO WZ): 18 842 608 zł

Środki własne instytucji: 5 580 zł

 

Opis inwestycji:


Projekt obejmował renowację i modernizację skrzydła północnego wraz z wieżą widokową Zamku, wykonano inwentaryzację architektoniczną dla celów projektowych, opracowano inwestorski program funkcjonalno-użytkowy pomieszczeń, opracowano projekt koncepcyjny i projekt budowlany oraz zrealizowano prace modernizacyjne i budowlane. Odtworzono w stylu późnego renesansu Północy dawny ciąg komunikacyjny w skrzydle północnym na podstawie zachowanej ikonografii. Skomunikowano m.in. salę Bogusława X z wieżą widokową, emporami, dawnym oratorium, ze zrekonstruowanymi komnatami książęcymi oraz z dawną XIV-wieczną kryptą książęcą. Obiekt po modernizacji pełni funkcję koncertowo – teatralno – wystawowo – edukacyjną oraz konferencyjną.


Dostosowano obiekt dla osób niepełnosprawnych.


Efektem realizacji niniejszego projektu jest odtworzenie dawnego wyglądu wnętrz zamkowych w oparciu o najnowsze badania historyczne.Muzeum Narodowe w Szczecinie – Muzeum tradycji regionalnych*


Wartość zadania: 8 007 859 zł
Środki pochodzące z budżetu województwa: 2 434 713 zł

Środki pochodzące z UE (RPO WZ): 5 512 244 zł

Środki własne: 60 902 zł


Opis inwestycji:


Projekt polegał na modernizacji i restauracji pomieszczeń oraz dziedzińca zabytkowego budynku Muzeum Narodowego w Szczecinie przy ul. Staromłyńskiej 27 dla potrzeb stworzenia nowoczesnego Muzeum poświęconego historii Pomorza. Realizacja projektu pozwoli w sposób kompleksowy eksponować i przechowywać cenne zbiory archeologiczne, etnograficzne i numizmatyczne związane z naszym regionem. Ponadto projekt umożliwił poszerzenie oferty Muzeum o prowadzenie szerokiej działalności kulturalnej i edukacyjnej, a w szczególności imprez o charakterze edukacyjno-popularyzatorskim, koncertów, spektakli, happeningów, seansów filmowych filmów archiwalnych, rekonstrukcji historycznych.


W ramach projektu zrealizowano:


1) zadaszenie oraz adaptację na potrzeby lapidarium wewnętrznego dziedzińca (pokrycie otwartej przestrzeni dziedzińca – włącznie z tzw. przejściem bramnym- przeszklonym dachem opartym na konstrukcji metalowej wraz z wymianą posadzki dziedzińca; utworzenie dodatkowego przejścia do zaplecza kuchennego, wykonanie fundamentów wraz z ustawieniem na nich dwóch zabytkowych posągów - kopii posągu Mojżesza dłuta Michała Anioła oraz posągu Fryderyka Wielkiego dłuta Johanna G. Schadowa oraz wykonanie koniecznych instalacji elektrycznych i kanalizacyjnych).


2) modernizację dwóch kompleksów sal wystawowych (na parterze budynku odrestaurowane i zmodernizowane zostaną cztery sale, z przeznaczeniem utworzenia wystaw archeologicznych pn. Starożytności pomorskie i Trwanie i przemiana. Na pierwszym piętrze budynku odrestaurowane i zmodernizowane zostaną cztery kolejne sale wystawowe aktualnie wyłączone z użytkowania ze względu na ich bardzo zły stan techniczny. W salach tych wykonano wystawy numizmatyczne i sfragistyczne zatytułowane:

 1. Historia pieniądza na Pomorzu od XII do XIX w.
 2. Herb pieczęć w życiu miast zachodniopomorskich od XIV do XIX w.
 3. Pieniądz zastępczy na Pomorzu w XX w.


Wszystkie sale wyposażone zostały w nowoczesny system gablot oraz oświetlenie umożliwiające nowoczesną i bezpieczną prezentację posiadanych zbiorów).


3) adaptację poddasza na potrzeby magazynowe,
4) modernizację ciągów komunikacyjnych,
5) wymianę stolarki okiennej oraz instalacji c. o.

Inwestycje planowane:


5. Centrum Nauki w Szczecinie

 

Opis inwestycji:


Centrum Nauki ma być nowoczesną placówką naukowo–edukacyjną mającą na celu pobudzaniem u zwiedzających naturalnej ciekawości, kreatywności oraz zainteresowanie różnymi aspektami nauki. Zgodnie z założeniami główną atrakcją nowej instytucji będą interaktywne eksponaty symulujące zjawiska przyrodnicze oraz urządzenia techniczne, spełniające rolę edukacyjną przez poglądowe przedstawienie procesów zachodzących w naturze. Tematem eksperymentów, jak i wystaw multimedialnych, będzie ukazanie w sposób interaktywny rozwoju techniki i nauki tematycznie związanej z morzem i gospodarczym wykorzystaniem jego zasobów przez człowieka. Centrum Nauki (Balticum) będzie nowoczesną placówką edukacyjną, w której będzie można zapoznać się ze zjawiskami fizycznymi i chemicznymi związanymi z morzem, przeprowadzić eksperymenty ukazujące m.in. zjawiska w przyrodzie o strukturze falowej np. fale morskie, fale sejsmiczne. Zwiedzający będą mogli zapoznać się z zasadami działania poszczególnych ekspozycji, np. dlaczego statek płynie pod wiatr.


Uporządkowane w działy wystawy nawiązywać będą do starożytnego podziału na cztery żywioły: wodę, ziemię, powietrze i ogień. Koncepcja budowy Centrum Nauki w Szczecinie zakłada powstanie dwupoziomowego, wielkokubaturowego budynku o powierzchni ok. 7000 m2, w którym zlokalizowane będą sale wystawowe, kino 3D na 60 osób, sala multimedialna do celów edukacyjnych na 100 osób, pracownie, warsztaty i magazyny z zapleczem administracyjnym. Zagospodarowane będzie także nabrzeże na którym udostępnione będą m.in. żurawie portowe. Budynek zbudowany będzie nad brzegiem Odry (Łasztownia). Na potrzeby realizacji merytorycznej części projektu powołany został zespół, w skład którego weszli przedstawiciele szczecińskich uczelni wyższych (Akademia Morska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Uniwersytet Szczeciński), Muzeum Narodowego w Szczecinie oraz środowisk morskich.


W piątek 21 października 2016 r. w Szczecinie, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego – Olgierd Geblewicz, Dyrektor Muzeum Narodowego w Szczecinie – Lech Karwowski oraz rektorzy sześciu zachodniopomorskich uczelni podpisali list intencyjny o współpracy w ramach projektu budowy Centrum Nauki w Szczecinie. Tego samego dnia Muzeum Narodowe w Szczecinie (realizator projektu) podpisało umowę z firmą Płaskowicki&Partnerzy Architekci z Warszawy na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę.


http://www.wzp.pl/biuro-prasowe/biuro-prasowe/aktualnosci/rusza-proces-inwestycyjny-centrum-nauki-w-szczecinie6. Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie.

Wartość zadania: 105 070 947* zł
Termin realizacji: 2018 – 2021
Środki pochodzące z budżetu województwa: 63 400 947 zł
Środki pochodzące z UE: 41 670 000 zł

Opis inwestycji:

Pierwszy etap zakładał, w latach 2012-2015, wykonanie kompletnej dokumentacji budowlanej na potrzeby projektu. Pierwszą nagrodę w ogłoszonym w lipcu 2010 roku konkursie na opracowanie architektoniczno-urbanistycznej koncepcji rozbudowy Teatru Polskiego w Szczecinie otrzymało Biuro Architektoniczne Atelier Loegler Sp. z o.o. z Krakowa. Wartość zadania: 2 994 808 zł, w tym środki pochodzące z UE 1 585 738 zł.

Przedsięwzięcie dotyczy rozbudowy Teatru Polskiego w Szczecinie i stworzenia nowoczesnego ośrodka rozwoju sztuki teatralnej w basenie morza Bałtyckiego, jako centrum wymiany najnowszych myśli w dziedzinie działań teatralnych, nastawionego na współpracę z twórcami reprezentującymi różne dziedziny sztuki.

Realizacja projektu sprowadza się do maksymalnego wpisania nowoprojektowanej kubatury w istniejącą rzeźbą terenu, co pozwala na wykreowanie dwóch równoważnych wejść do budynku – istniejącego i projektowanego od strony ulicy Jana z Kolna. Rezultatem zaproponowanego rozwiązania projektowego jest, oprócz walorów funkcjonalnych, kompozycyjnych i użytkowych, przywrócenie architektonicznych walorów istniejącego i wpisanego do rejestru zabytków modernistycznego budynku zbudowanego dla loży masońskiej w 1937 roku.

W nowej części usytuowane będą Teatr Letni Szekspirowski, sala eksperymentalna i nowa sala teatralna z profesjonalnym zapleczem sceny (brak takiego obiektu na terenie województwa). Takie rozwiązanie wydaje się być uzasadnione zarówno względami artystycznych zasłużonej dla kultury polskiej palcówki, ale też względami ekonomicznymi. Zmniejsza ono zakres ingerencji w historyczną substancje istniejącego budynku dając zarazem szanse na wprowadzenie niezbędnych technicznych urządzeń pozwalających twórcom spektakli na niczym nieskrępowaną kreatywność.* Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Zachodniopomorskiego

Deklaracja dostępności       
Copyright @ 2009 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Szanowni Państwo!

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych. Kliknięcie przycisku „Przejdź do serwisu” oznacza zgodę na przetwarzanie danych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania serwisu.

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin

Obsługę Województwa Zachodniopomorskiego prowadzi Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (AD) wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail abi@wzp.pl.

Do zakresu działania samorządu województwa należy wykonywanie zadań publicznych o charakterze wojewódzkim, niezastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji rządowej. Województwo Zachodniopomorskie gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa oraz Statutu Województwa Zachodniopomorskiego, a w szczególności z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2018 r., poz. 913). Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec Województwa.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego, przetwarzania danych).

Dane osobowe przetwarzane przez Województwo Zachodniopomorskie przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

 • dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
 • żądania ich sprostowania,
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres AD lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres abi@wzp.pl.

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Województwo Zachodniopomorskie. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Województwie Zachodniopomorskim, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez wydział merytoryczny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.


Dear Sir or Madam,


in connection with the provisions of art. 13 and art. 14 of the REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (the General Data Protection Regulation) (OJ.UE. 2016, L 119, item 1) we would like to inform you that the Administrator of your personal data is:

West Pomerania Region
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin

The Marshal’s Office of the West Pomerania Region is responsible for servicing the West Pomerania Region.

Pursuant to art. 37, paragraph 1 lit. a of the General Data Protection Regulation, the Administrator (AD) has appointed a Data Protection Officer (DPO) who oversees the processing of personal data on its behalf. The DPO can be contacted at abi@wzp.pl.

The scope of the activities of the regional self-government includes the performance of regional public tasks, not reserved by the statutes for government administration bodies. The West Pomerania Region collects your data for the purpose of implementing tasks resulting from legal provisions and the Statute of the West Pomerania Region, and in particular from the Act of 5 June 1998 on the regional self-government (Journal of Laws of 2018, item 913). The legal basis for the processing of your data results from a number of competence (substantive) acts and responsibilities and tasks mandated by institutions superior to the Region.

The administrator processes your personal data to a strictly defined, minimum extent necessary for the achievement of the purpose referred to above. In special situations, the Administrator can transfer / entrust your data to other entities. The basis for the transfer / entrustment of the data includes: legal provisions (e.g. the justice system, tax administration, institutions related to servicing the broadly-defined EU funds, entities related to social services – the Social Insurance Institution, PFRON) or any correctly developed, providing personal data security, data entrustment contracts related to processing (e.g. concluded with entities from the ICT and telecommunications, data processing sectors).

The personal data processed by West Pomerania Region will be stored for the period necessary to achieve the purpose for which it was collected and in accordance with the periods of archiving specified in the competence laws or the Act of 14 June 1960 Code of Administrative Procedure (Journal of Laws of 2017, item 1257) and the Act of July 14, 1983 Act on the National Archival Resource and State Archives (Journal of Laws of 2018, item 217), including the regulation of the President of the Council of Ministers of January 18, 2011 regarding the office instruction, uniform material lists of files and instructions on the organization and scope of the operation of company archives.

Each person, with the exception of the reserved provisions of law, has the right to:

 • access the personal data concerning the person,
 • request rectification,
 • remove the data or limit the processing,
 • express objection to the processing.

The above-mentioned rights can be exercised at the Administrator's office by writing to the Administrator’s address or by e-mail, addressing correspondence to abi@wzp.pl.

The person whose data is processed on the basis of the consent expressed by this person has the right to withdraw this consent at any time without affecting the lawfulness of the processing that took place on the basis of the consent before its withdrawal.

You have the right to lodge a complaint with the supervisory body concerning the processing of your personal data by the West Pomerania Region that is not in accordance with the General Data Protection Regulation. The authority competent for the above-mentioned complaints is:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
[Personal Data Protection Office]
ul. Stawki 2
00-193 Warsaw

Depending on the sphere in which personal data is processed in the West Pomerania Region, providing personal data is a statutory or a contractual requirement. In special cases, providing the data is a condition for the conclusion of a contract. The details of the basis for the collection of personal data and any obligation or voluntariness of the submission of it and the potential consequences of a failure to provide data shall be informed by the substantive department of the Marshal's Office of the West Pomerania Region.

Sehr geehrte Damen und Herren,


nach den Bestimmungen von Art. 13 und Art. 14 der VERORDNUNG (EU) 2016/679 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. EU von 2016 , L 119, Pos. 1), informieren wir, dass die

Woiwodschaft Westpommern (Zachodniopomorskie)
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin

Verantwortlicher für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist.

Die Bedienung der Woiwodschaft Westpommern führt das Marschallamt der Woiwodschaft Westpommern.

Nach Art. 37 Abs. 1 Buchstabe a DSGVO hat der Auftragsverarbeiter einen Datenschutzbeauftragten benannt, der in dessen Namen den Bereich der Verarbeitung personenbezogener Daten überwacht. Mit dem Datenschutzbeauftragten können Sie sich kontaktieren unter der E-Mail-Adresse abi@wzp.pl.

Zum Tätigkeitsbereich der Gebietskörperschaft der Woiwodschaft gehört die Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben in Woiwodschaftsbelangen, die nach dem Gesetz nicht den Organen der Regierungsverwaltung vorbehalten sind. Die Woiwodschaft Westpommern erhebt Ihre personenbezogener Daten für Zwecke der Realisierung von Aufgaben, die aus den Rechtsvorschriften und der Satzung der Woiwodschaft Westpommern resultieren, insbesondere aus dem Gesetz über die Gebietskörperschaft der Woiwodschaft vom 5. Juni 1998 (Gesetzblatt der Republik Polen von 2018, Pos. 913). Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogener Daten resultiert aus einer Reihe von Kompetenzgesetzen (sachlich) und den Pflichten und Aufgaben, die durch Institutionen übertragen werden, die gegenüber der Woiwodschaft übergeordnet sind.

Der Auftragsverarbeiter verarbeitet Ihre personenbezogene Daten in einem genau festgelegten, minimalen Bereich, der zur Ereichung des vorstehenden Ziels erforderlich ist. In besonderen Situationen kann der Auftragsverarbeiter Ihre personenbezogener Daten an andere Rechtsträger übermitteln oder diesen überlassen. Grundlage der Übermittlung/Überlassung der Daten sind die Rechtsvorschriften (z. B. Rechtspflege, Finanzkontrollverwaltung, Institutionen, verbunden mit der Bedienung der Fonds der Europäuischen Union, Rechtsträger, vrbundenmit der Bedienung der Sozialbelange – Sozialversicherungsanstalt ZUS, Staatlichen Fonds zur Rehabilitierung behinderter Personen (PFRON, oder entsprechend aufgebaut sind und die Sicherheit der personenbezogenen Daten, Verträge über die Überlassung der Daten (z. B. mit Rechtsträgern des IT und Telekommunikationssektors, und die Datenverarbeitung gewährleisten).

Gespeichert werden die personenbezogenen Daten, die durch die Woiwodschaft Westpommern verarbeitet werden, in einem Zeitraum, der für Zwecke der Realisierung des Ziels, für das sie erhoben wurden, erforderlich ist und der den Fristen der Archivierung entspricht, die in Kompetenzgesetzen oder in der Verwaltungsverfahrensordnung vom 14. Juni 1960 (Gesetzblatt der Republik Polen von 2017, Pos. 1257) und im Gesetz über den nationalen Archivbestand und über Archive vom 14. Juli 1983 (Gesetzblatt der Republik Polen von 2018, Pos. 217) festgelegt wurden, hierunter in der Verordnung des Ministerpräsidenten vom 18. Januar 2011 über die Kanzleileitlinie, die einheitlichen Akten-Sachregister und die Leitlinie der Organisation und des Funktionsbereichs von betrieblichen Archiven.

Jede Person hat die Möglichkeit, vorbehaltlich der nach Rechtsvorschriften vorgesehenen Ausnahmen:

 • des Zugriffs auf die personenbezogenen Daten, die sie betreffen,
 • eine Berichtigung der Daten zu verlangen,
 • die Löschung der Daten oder die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen,
 • einen Einspruch gegen die Verarbeitung zu erheben.

Diese Berechtigungen können Sie in Anspruch nehmen, indem Sie sich an den Auftragsverarbeiter unter der vorstehenden Anschrift oder auf elektronischem Weg an die Adresse für den Schriftverkehr abi@wzp.pl wenden.

Erfolgt die Verarbeitung mit Einwilligung, dann ist der Interessent berechtigt, seine Einwilligung zu einem beliebigen Zeitpunkt zu widerrufen, was keinen Einfluss auf die rechtmäßige Verarbeitung auf der Grundlage der Einwilligung vor deren Widerruf haben wird.

Sie sind berechtigt, bei der Aufsichtsbehörde Einspruch gegen die Verarbeitung durch die Woiwodschaft Westpommern Ihrer personenbezogenen Daten entgegen DSGVO zu erheben. Die zuständige Behörde für den vorgenannten Einspruch ist:

Urząd Ochrony Danych Osobowych (Datenschutzbehörde)
ul. Stawki 2
00-193 Warsaw

In Abhängigkeit von dem Bereich, in dem die personenbezogenen Daten in der Woiwodschaft Westpommern verarbeitet werden, ist die Bereitstellung der personenbezogenen Daten eine gesetzliche oder vertragliche Anforderung. In besonderen Fällen ist deren Bereitstellung die Bedingung für den Abschluss des Vertrags. Über Detailaspekte der Grundlage der Erhebung der personenbezogenen Daten und die etwaige Pflicht oder die Freiwilligkeit der Datenbereitstellung sowie über potenzielle Konsequenzen der Nichtbereitstellung der Daten werden Sie von der Fachabteilung des Marschallamtes der Woiwodschaft Westpommern informiert.

Przejdź do serwisu